Kungsgatan 16, Uppsala

Kungsgatan 16 - Gradängen

Kungsgatan 16

Gamla Missionskyrkan är en tvåvåningsbyggnad av sten som började uppföras år 1872 efter ritningar av arkitekten Gustaf Erik Sjöberg, som även ritade Blasieholms- och Immanuelskyrkorna i Stockholm. En ombyggnad ufördes enligt ritningar godkända år 1881, då bland annat takryttaren tillkom. Den tvärställda byggnadsdelen i nordost tillbyggdes enligt ritningar från år 1902 av Uppsalas dåvarande stadsarktitekt C. A. Ekholm. Förändringar av interiören genomfördes efter godkända ritningar år 1945. Byggnaden var kyrkolokaler för Uppsala missionsförsamling från 1875 till 1983 och 1987 köptes den av oss.

År 1987 köptes byggnaden av oss. Under 1988 gjordes ombyggnader och byggnaden innehåller idag kontors- och bostadslokaler. Exteriört har byggnaden till stora delar kunnat behållas i sitt äldre utseende. Ansökan om byggnadsminnesförklaring avslogs av länsstyrelsen 1994 men byggnadens kulturhistoriska värde skyddas i gällande detaljplan. 1994 inträffade omfattande sättningsskador som geotekniker kopplade till de stora ekarna och dess rotsystem intill fasaden. För att skydda underliggande lerlager mot ytterligare uttorkning så togs ett beslut att träden skulle tas bort. Det var med sorg ekarna togs ned. Stammarna efter ekarna stals dock efter några timmar och har kanske blivit till glädje för någon möbelsnickare. Byggnaden innefattar 1 275 kvm kontor och sju små lägenheter.

Bilder