Forsbyvägen 1, Knivsta

Forsbyvägen 1 - Knivsta

Forsbyvägen 1

Fastigheten byggdes under åren 2007 och 2008. Bottenvåningen innehåller butiker, mellanplanet kontor och på vindsplanet är det fem lägenheter med balkonger. I källaren finns garage, förråd och teknikutrymmen.

I vår strävan efter långsiktigt energisnåla fastigheter har vi byggt huset med värden som ligger långt under Boverkets rekommendationer. Huset är försett med bergvärme och bergkyla, för bästa långsiktiga ekonomi. Huset är byggt för att i framtiden kunna förses med solceller för elproduktion.

Bilder