Bäverns gränd 4, Uppsala

Bäverns gränd 4 - Prinshuset

Bäverns gränd 4

Prinshuset byggdes år 1837 för Upplands regemente. Under åren 1844-1853 beboddes huset av prinsarna Carl (XV), Gustaf (sångarprinsen), Oscar (II) och August. År 1864 köptes huset av Oscar II som lät renovera det och från år 1877 till 1886 bodde Oscar II:s söner Gustaf (V), Carl, Oscar och Eugen (målarprinsen) där. Efter prinsperioden var huset i privat ägo och genomgick en omfattande renovering år 1915 då dagens planlösning tillkom. Den tidigare planlösningen är relativt okänd förutom en uppteckningsritning inför ombyggnaden år 1915.
År 1998 flyttade Uppsala Kommun Prinshuset för att ge plats åt en bredare Bäverns gränd. Efter flytten gjordes ny grund och nya skorstenar murades. De kakelugnar som tidigare stod i Prinshuset monterades tillbaka. Vi köpte fastigheten år 2000 och totalrenoverade den invändigt. Alla gamla snickerier, dörrar, lås och golv behölls. Kök och tapeter valdes för att återge en gammal stil från sekelskiftet 1800-1900. Vi har även låtit montera in ytterligare en kakelugn, lejonugnen. Den kom från den nu nedrivna Rektorsbostaden som stod granne med Prinshuset.

Byggnaden omfattar i dag sju hyreslägenheter och har en yta på totalt ca 650 kvm. Inflyttning i november 2001. Under våren 2002 byggde vi ett plank längs fastighetsgränsen mot Bäverns Gränd. Staketet är återskapat efter fotografier av ett tidigare plank mellan Prinshuset och Rektorsbostaden. Upplandsmuseet tillvaratog år 1998 en port och ett dörrblad från det gamla planket. Dessa gavs till oss för att vi skulle kunna tillverka en ny port och åtta dörrar med lika utseende. Beslag och låsmekanismer i den gamla porten kunde återanvändas till den nya. Planket öster om Prinshuset är även yttervägg för en sop- och förrådsbyggnad.

Bilder