Banérgatan 21, Uppsala

Banérgatan 21 - Uppsala

Banérgatan 21, Uppsala

Denna fastighet stod klar 1950. Från början var det ett flerfamiljshus med fyra lägenheter, två större och två mindre, men har sedan 1963 varit uppdelat i två lägenheter. Miab köpte fastigheten år 2022.

I de stora lägenheterna finns alla parkettgolv kvar, samt en öppen spis på varje våningsplan. Balkongerna i sinuskorrugerad plåt är också ett kännetecken för den byggnadsstil som var populär 1940-1950. Även glasen i både fönster och dörrar är original och är ett så kallat valsat glas. Under 1940-1950-talet blev det vanligt att man målade putsade fasader i en varmare ton, antingen med en grön kulör eller ljust gulbrun som i detta fall. Entréerna gjordes ofta i ek eller kläddes med teakfaner och hade glasade partier, både i själva dörren och sidopartier. Denna entré är i ek, har ett stort glas i dörren och en omfattning i tegel. Som en motreaktion på funkisen skaffade man under 50-talet större ytor i hemmet, så som större kök, fler garderober och fler rum.

Stadsmuseet.stockholm.se
”1940–1950-tal

Under mitten av 1940-talet utvecklades de svenska standardmåtten för kök och köksinredning som vi i stor utsträckning fortfarande använder. Denna forskning i ämnet ”hemarbete” bedrevs bland annat av Hemmens Forskningsinstitut och Standardiseringskommittén. Kökets olika funktioner placerades efter noga beräkningar som syftade till att bespara husmodern onödiga steg vid köksarbete. För den som ville bygga sitt eget moderna standardkök fanns ritningar att köpa hos Byggtjänst.”

 

I den parkliknande trädgården finns en mängd olika fruktträd och bär. Detta är något vi vill bevara och vi kommer jobba med återplantering när dräneringen runt huset är färdigställd.

De flesta av Miabs fastigheter är från sekelskiftet, därför tycker vi att det är extra roligt med ett 50-tals hus. Vi är måna om att fastigheten ska ha kvar sin charm och renoverar och förvaltar fastigheten varsamt.

 

Bilder