Åsgränd 1, Uppsala

Åsgränd 1 - Uppsala

Åsgränd 1

Fastigheten uppfördes år 1887 enligt ritningar av Axel Kumlien men på initiativ av Anna Wikström. Anna Wikström, som föddes gravt synskadad, uppfyllde härmed sin dröm om att grunda en skola för blinda kvinnor. I denna skola skulle de kvinnorna lära sig olika typer av hantverk för att sedan kunna sälja och försörja sig på detta. Hon valde Uppsala som då var en småstad där det var enklare att ta sig fram för personer med synskada.

Denna byggnad var förmodligen den första i Sverige som redan från början var anpassad för synskadade. Eleverna fick egna rum och i skolan fanns både badrum och centralvärme, något som var mycket ovanligt vid denna tid.

År 1908 lät hon inreda övre våningen i hantverksskolan till ett hem för blinda kvinnor där de kunde bo efter avslutad skolgång. Anna hjälpte även till att ordna med boende utanför skolan om så behövdes. I samband med examen fick varje kvinna ett bidrag till utrustning för att kunna starta och bedriva egenverksamhet.

Anna Wikström var den tredje största bidragsgivaren till fattiga blinda kvinnor i början av 1900-talet. Mer än 200 blinda kvinnor utbildades i skolan under de 37 år skolan verkade.

Bilder