Vår nyaste fastighet

Banérgatan 21 i Uppsala är vår nyaste fastighet i beståndet. Vi övertog denna pärla från 1 juli och huset består av fyra lägenheter. Nedan finns fler bilder att se och mer info kommer inom kort. Välkommen!

Vår bikupa vid Slottskällan!

Vid Slottskällan har vi en bikupa som Blomlöfs bin tar hand om. Av den får vi varje år ca 35 kg honung. I vårt miljöarbete och i vår strävan efter ett mer hållbart samhälle vill vi öka möjligheterna för bin att pollinera i stadsmiljö och skapa hållbarhet för dem. Omkring en tredjedel av livsmedelsproduktionen är beroende av binas pollinering.