S:t Persgatan 22, Uppsala

S:t Persgatan 22 - Trudhem

S:t Persgatan 22 - Trudhem

Fastigheten var ursprungligen uppstallningsplats för hästar vid den östra infarten till stadskärnan. Cykelmärket Fram har anor från år 1897 men flyttade in på S:t Persgatan 22 år 1905 under namnet AB Josef Erikssons Cykelfabrik. Företagets lokaler i Uppsala eldhärjades 1933 och därefter blev en renovering och ombyggnation av fastigheten nödvändig och fabriken fick en välkänd profil att vara stolt över. År 1955 bytte företaget namn till Cykelfabriken Fram. Fram stannade i Uppsala och i huset till mitten av 1970- talet. Efter industriepoken kontoriserades lokalerna och idag inhyser vi bland annat vuxenutbildning åt kommunen och anrika “Den Lilla Teatern”.

Bilder